Ranking

ACADEMIC EXCELLENCE

Kanika Gupta : GOLD MEDALLIST OF BCA BATCH (2007-2010)

Deeksha Jain : GOLD MEDALLIST OF BCA BATCH (2001-2004)

BCA 2009-12 Batch

SemesterUniv. RankRoll noStudent NamePercentage
1st SEM1 01317702009CHETAN KOTHARI88.56
2 00817702009SHUBHASHISH PUNJ87.93
9 09717702009RACHNA RAJPAL84.33
16 09917702009DEVIKA KHANNA83.07
18 05417702009NISHU TOMAR82.81
19 01417702009BHAWNA BHASKAR 82.78
2nd SEM4 09717702009RACHNA RAJPAL92.33
11 01317702009CHETAN KOTHARI90.96
16 05417702009NISHU TOMAR90.22
20 01417702009BHAWNA BHASKAR89.26

BCA 2008-11 Batch

SemesterUniv. RankRoll noStudent NamePercentage
3rd SEM1 0731772008SWATI DEWAN90.63
2 0441772008PAYAL JAIN89.22
5 0311772008RASHI SINHA87.74
7 0591772008ISHA SAPRA87.04
19 0221772008UPASNA POPLI 83.48
5th SEM5 0591772008ISHA SAPRA86.85
18 0311772008RASHI SINHA83.23
19 1201772008PARUL83.15

BCA 2007-10 Batch

SemesterUniv. RankRoll noStudent NamePercentage
5th SEM1 1021772007KANIKA GUPTA90.32
6 0341772007TANYA SINGH87.76
8 0351772007MEENAKSHI87.00
16 0391772007PRIYA WALIA85.64

BCA 2003-06 Batch

SemesterUniv. RankRoll noStudent NamePercentage
3rd SEM4 311772003GAURAV AHUJA83.50
5 261772003SAKSHI KHURANA82.70
11 1001772003SONIA CHHABRA80.70
13 191772003NIDHI BINDAL80.00
17 901772003KOMAL79.30
20 121772003KAVITA GERA79.00

BCA 2002 - 2005 Batch

SemesterUniv. RankRoll noStudent NamePercentage
2nd SEM4 15/VIBS/2002PRERNA CHUGH84.88
3rd SEM1 15/VIBS/2002PRERNA CHUGH85.67
6 92/VIBS/2002ROHIT MADAN83.00
10 59/VIBS/2002RUCHIKA KUMAR82.33
5th SEM4 92/VIBS/2002ROHIT MADHAN85.67
6 53/VIBS/2002PRIYANKA KHURANA84.33
16
15/VIBS/2002PRERNA CHUGH81.50